Treść główna

Finansowanie

Flaga i herb Polski
Logo Powiatu Radomskiego
Herb Powiatu Radomskiego
Logo Polskiego Ładu

O projekcie

W skład cyfrowego systemu komunikacji społecznej wchodzą m.in. system oświatowy, system rekrutacji, aplikacje finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, dzienniki elektroniczne, sekretariaty, świadectwa, aplikacje biblioteczne oraz do obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznych. System będzie posiadał również część obsługującą mieszkańców powiatu dając im możliwość korzystania z e-usług czyli e-Urzędu.

Dzięki wdrożeniu cyfrowego systemu komunikacji społecznej w naszym powiecie, mieszkańcy a także placówki oświatowe otrzymają dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz możliwość korzystania z usług dotychczas niedostępnych.

Całkowita wartość projektu: 5 093 999, 98 zł.
Dofinansowanie: 4 410 000,00 zł.
Wkład własny: 683 999,98 zł.